Vi ønsker oss alle et rent og sikkert nærmiljø. Samtidig er innlagt vann, vannklosett, vaske- og oppvaskmaskin en selvfølge i en moderne bolig - og i stadig økende grad også på hytter.

For å unngå lokal forurensing skal alle boliger og hytter ha et utslipp som tilfredsstiller sentrale og kommunale krav til utslippskvalitet. For bolighus uten mulighet for tilknytning til offentlig kloakknett, har septiktank (slamavskiller) med etterfølgende sandfilter vært den vanligste løsningen. En slik løsning tilfredsstiller vanligvis ikke dagens og fremtidens krav til rensing. På hytter har tørrklosett, med  begrenset mulighet for bruk av vann, derfor vært eneste mulighet.

Velger du et godkjent minirenseanlegg får du en miljøvennlig, driftsikker og kostnadseffektiv løsning. Når du tar et valg om å installere minirenseanlegg tar du et miljøvennlig grep som ikke bare berører deg selv og din familie - du tar også et valg som betyr noe for miljøet rundt deg.  Du velger å ta ansvar for miljøet - og viser samtidig at det faktisk nytter at hver enkelt tar ansvar.

Se animasjonsfilm om bruk av minirenseanlegg:

Del dette på