Sintef TGfakta Om avløp norge

Avløp Norge er en interesseorganisasjon for leverandører av typegodkjente minirenseanlegg.
Vårt mål er å heve kopetansenivået blant medlemmene og fremme minirenseanlegg som en bærekraftig løsning for å beskytte våre felles drikkevannskilder og sårbare vannområder.


Avløp Norge består i dag av følgende medlemmer:

- AUGUST NORGE AS

- BIORENS SKANDINAVIA AS

- ECO BIO NORGE AS

- FANN MILJØTEKNIKK

- BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

- GREEN ROCK AS

- IPEC MILJØ AS

- KINGSPAN MILJØ AS

- KLARO RENSEANLEGG NORGE AS

- ODIN MILJØ AS

- VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS

- WALLAX AS

Daglig leder: Arild Schanke Eikum, tlf. 900 22 639 - SEND E-POST - styreformann: Per Olav Kvitli, tlf. 908 39 392 - SEND E-POST.