REVISJON AV GODKJENNINGSDOKUMENTER FOR MINIRENSEANLEGG MED SINTEF TEKNISK GODKJENNING

SINTEF Byggforsk jobber i 2015 med oppdatering av godkjenningsdokumentene for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning. Formålet er at godkjenningsdokumentene skal være tydeligere, mer informative og mer likelydende. Oppdaterte godkjenningsdokumenter vil inneholde mer detaljert og tydeligere informasjon om det enkelte renseanlegget.

I forbindelse med pågående revisjon/oppdatering av samtilge godkjenninger for minirenseanlegg, har SINTEF utarbeidet et notat med informasjon om angivelse av slamlagringsvolum og belastningskapasitet der godkjenningen omfatter anlegg i flere størrelser. Samtidig orienterer SINTEF om status og fremdrift, samt pågående og fremtidig FoU-arbeid som er relevant for arbeidet. Notatet inneholder informasjon om følgende punkter:

- Slamtømmingsbehov
- Skalering av kapasitet
- Status og fremdrift
- Planlagte FoU-aktiviteter og betydning for SINTEF Teknisk Godkjenning
- Innspill fra SINTEF knyttet til slamtømmingspraksis

Del dette på
Scroll to top