Bilde: Her fra det første møtet med styringsgruppa, avholdt i Spydeberg 4. juni.

Det har i lang tid vært et ønske fra myndigheter og bransjen selv om å kunne sertifisere driftsoperatører på minirenseanlegg.
I dag stilles det ingen formelle krav til de som skal utføre service på disse anleggene utover den opplæring man får hos den enkelte leverandør.

Myndigheter med kommuner, departement, Sintef, samt rådgivere og bransjeforeningen Avløp Norge ønsker å sette mer fokus på service og oppfølging av mibirenseanlegg.

Klima- og miljødepartementet har bevilget midler til vannområdene i Morsa, Haldenvassdraget, Glomma sør og Øyeren for å utvikle et kompendium som skal brukes i opplæringen. I tillegg bidrar bransjeforeningen Avløp Norge med midler og vil delta aktiv i arbeidet med prosjektet.

Selve kursvirksomheten vil foregå i regi av Avløp Norge. Gjennomført kurs vil til slutt lede til et sertifikat som vil utstedes av Avløp Norge.
De første kursene vil gjennomføres i løpet 2016.

Arbeidsgruppen som skal jobbe med prosjektet vil bestå av representanter fra Avløp Norge og Driftsassistansen i Østfold.

Del dette på
Scroll to top