KURS I DRIFT OG TILSYN AV MINIRENSEANLEGG

I et samarbeid mellom Avløp Norge, Vannområdene Morsa, Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma Sør og Driftsassistansen i Østfold (DAØ) arrangeres nå kurs i teoretisk og praktisk innføring av drift og tilsyn av minirenseanlegg.

Fra prøvetaking i felt. Fv. Arild Eikum - Avløp Norge, Erik Johannessen - Cowi AS, Per Olav Kvitli - Avløp Norge.

Det første kurset avholdes allerede nå i april i Fredrikstad men vil bli etterfulgt av 2 -3 kurs pr. år i tiden fremover. Kurskompendiet er finansiert av Miljødirektoratet og Avløp Norge i fellesskap.

Kurset er ment som et hjelpemiddel for å øke kunnskapen hos de som skal utføre service og tilsyn av minirenseanlegg. Målet er at driftsoperatører skal bli bedre rustet til å iverksette tiltak på anlegg med driftsproblemer. Kurset er også ment for saksbehandlere i kommunene og andre som ønsker økt kompetanse på tilsyn av minirenseanlegg.

Kurset har en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen omfatter regelverk, sammensetning av avløpsvann, slamproduksjon, renseprosesser og anleggstyper. Den praktiske delen tar for seg feltarbeid med prøvetaking og måling av driftsparametre m.m.

Kurskompendium er forfattet og redigert av Arild Eikum (Avløp Norge), Erik Johannessen (Cowi AS) og Tor Gunnar Jantsch (Driftsassistansen i Østfold).
Andre bidragsytere har vært Ove Jørgen Myrre (Brava Rådgivning AS), Lars Westlie (Hydrogeologi og Avløpsrådgivning), Rune Heggelund (Prosess-Styring AS), Anders Slangsvold Eikum (Eikum Miljøteknologi ) og Monika Tauteryte ( Driftsassistansen i Østfold).

Demonstrasjon av kjemisk felling v/Kemira.

Kurset er utarbeidet som et delprosjekt under prosjektprogrammet «Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse» som styres av Finn Grimsrud.

Del dette på
Scroll to top