Erfaring har vist at renseeffekten på minirenseanlegg kan variere enormt. For å få mer klarhet i hva som kan bedre resultatene inviterte Avløp Norge de involverte parter omkring minirenseanlegg til ideverksted. Deltakerne ble temmelig raskt enige om hva som er de viktigste suksessfaktorene og hva bransjen trenger.

Med tittelen “Optimalisering av spredt avløp” var dagsorden satt for de tretti deltakerne som alle har daglig befatning med minirenseanlegg. Målet var å diskutere seg fram til noen konklusjoner på hva som skal til for å få minirenseanlegg til å fungere optimalt. Deltakerne på seminaret var saksbehandlere i kommuner, slamtømmere, servicefolk og leverandører av minirenseanlegg. Med andre ord var alle de gruppene som har jevnlig befatning med minirenseanlegg samlet i et rom til en åpen idedugnad og utveksling av synspunkter.

Utgangspunktet for det første gruppearbeidet var “Serviceoppfølging, slamtømming og avviksbehandling – hvordan kan vi få en flyt i dette samarbeidet?

Les mer på VANytt.no

Del dette på
Scroll to top