Nytt styre i Avløp Norge er valgt. F. v. Anett Ingier Ottesen, John Oddvar Overvad, Thomas Grønlund, Rune Myklebust(daglig leder), Ole Martin Larsen og Øystein Vereide. Lasse Timenes og Runar Henriksen var ikke til stede.

Årsmøte med gode nyheter

Avløp Norge gjennomføre nylig sitt årsmøte der blant annet nytt styre ble valgt.

I tillegg til gjennomføring av årsmøtet holdt avdelingsleder Nina Alstad Rukke fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen et foredrag om utviklingen innen renseeffekten for minirenseanlegg de siste ti år.

Rukke kunne fortelle at takket være innsats på en rekke områder og at tilsynet gjennom godt samarbeid mellom kommuner, slamtømmere, servicefolk og leverandører har oppnådd en svært god utvikling.

Del dette på
Scroll to top