Usikkerheten rundt bruk av minirenseanlegg ved varierende belastning (hyttebruk) lagt død

Usikkerheten rundt bruk av minirenseanlegg ved varierende belastning (hyttebruk) lagt død  «Dokumentasjonen som foreligger viser at biologien i renseanleggene fungerer også ved varierende belastning, og at det ikke finnes dokumentasjon som tilsier at renseresultatene i praksis er dårligere for hytter enn helårsboliger» slår Miljødirektoratet fast i sin konklusjon.     MINIRENSEANLEGG OG VARIERENDE BELASTNING Følgende...

KURS I DRIFT OG TILSYN AV MINIRENSEANLEGG

I et samarbeid mellom Avløp Norge, Vannområdene Morsa, Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma Sør og Driftsassistansen i Østfold (DAØ) arrangeres nå kurs i teoretisk og praktisk innføring av drift og tilsyn av minirenseanlegg. Det første kurset avholdes allerede nå i april i Fredrikstad men vil bli etterfulgt av 2 -3 kurs pr. år i tiden fremover....

INTERN WORKSHOP I SANDEFJORD 15. OG 16. OKTOBER

Avløp Norge avholdt 15. og 16. oktober intern workshop i Sandefjord. Temaene som ble belyst var slamtømming og driftsoppfølging på minirenseanlegg. Flere eksterne foredragsholdere var invitert til å holde foredrag. Nina Alstad Rukke og Anders Surlien fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Regionen omfatter ni kommuner med totalt ca. 10 000 stk. mindre avløpsanlegg,...

Små biologiske renseanlegg kan hvile uten å miste renseevnen

Ny forskning viser at små renseanlegg basert på biologisk rensing har samme høye renseeffekt selv etter at de har stått i tre måneder uten belastning. Både målinger på reelle renseanlegg og kontrollerte laboratorieforsøk støtter dette faktum. En forskningsoppgave utført ved NMBU på Ås* i fjor viser at en bioreaktor i de minste av renseanlegg(minirenseanlegg) gjerne...

OPPLÆRING AV DRIFTSOPERATØRER FOR MINIRENSEANLEGG

Bilde: Her fra det første møtet med styringsgruppa, avholdt i Spydeberg 4. juni. Det har i lang tid vært et ønske fra myndigheter og bransjen selv om å kunne sertifisere driftsoperatører på minirenseanlegg. I dag stilles det ingen formelle krav til de som skal utføre service på disse anleggene utover den opplæring man får hos...

REVISJON AV GODKJENNINGSDOKUMENTER FOR MINIRENSEANLEGG

REVISJON AV GODKJENNINGSDOKUMENTER FOR MINIRENSEANLEGG MED SINTEF TEKNISK GODKJENNING SINTEF Byggforsk jobber i 2015 med oppdatering av godkjenningsdokumentene for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning. Formålet er at godkjenningsdokumentene skal være tydeligere, mer informative og mer likelydende. Oppdaterte godkjenningsdokumenter vil inneholde mer detaljert og tydeligere informasjon om det enkelte renseanlegget. I forbindelse med pågående revisjon/oppdatering av...

Scroll to top