Årsmøte med gode nyheter

Nytt styre i Avløp Norge er valgt. F. v. Anett Ingier Ottesen, John Oddvar Overvad, Thomas Grønlund, Rune Myklebust(daglig leder), Ole Martin Larsen og Øystein Vereide. Lasse Timenes og Runar Henriksen var ikke til stede. Årsmøte med gode nyheter Avløp Norge gjennomføre nylig sitt årsmøte der blant annet nytt styre ble valgt. I tillegg til...

Kan rejektvann fra mobil avvanning tilbakeføres til minirenseanlegg?

Slamtømming med avvanningsbil. Foto: Telemark Godsruter Kan rejektvann fra mobil avvanning tilbakeføres til minirenseanlegg? Ved tømming av minirenseanlegg og slamavskillere krever stadig flere kommuner at tømmebilen avvanner slammet. Både økonomisk og miljømessig er det mye å hente ved en slik praksis. Et forskningsprosjekt skal nå vurdere hvorvidt avvanning av slam fra minirenseanlegg og tilbakeføring av...

Ny forskrift for mindre private renseanlegg klar til bruk

Slamtømming av minirenseanlegg. Foto: Driftsassistansen i Viken. Ny forskrift for mindre private renseanlegg klar til bruk Lokale forskrifter som angår mindre private renseanlegg er ofte utdaterte og sprikende fra kommune til kommune, noe som fører til forvirring og betydelig ekstra arbeid. Fire av vannområdene i Viken har derfor utarbeidet et forslag til lokal forskrift, med...

Oppfølging av minirenseanlegg gir resultater

Ina Rasmussen ved Tilsynskontoret i Lier kunne fortelle at man jobber aktivt med å få bukt med forekomst av søppel i minirenseanlegg. Dette er et problem for drift og service ved siden av å gjøre videre slambehandling svært utfordrende. Toppfølging av minirenseanlegg gir resultater Stadig høyere krav til minirenseanlegg fordrer at servicefolk, slamtømmere, kommune og...

Mye hviler på utslippssøknaden

Seminaret var fullsatt og deltakerne var som vanlig kommunale og interkommunale saksbehandlere, leverandører og servicefirmaer på minirenseanlegg samt fagkyndige. Foto: Birgith Terum Mye hviler på utslippssøknaden En god utslippssøknad skal inneholde alle relevante forhold med betydning for miljøet både på kort og lang sikt. Foruten teknisk dokumentasjon er det viktig at alle forhold som har...

Usikkerheten rundt bruk av minirenseanlegg ved varierende belastning (hyttebruk) lagt død

Usikkerheten rundt bruk av minirenseanlegg ved varierende belastning (hyttebruk) lagt død  «Dokumentasjonen som foreligger viser at biologien i renseanleggene fungerer også ved varierende belastning, og at det ikke finnes dokumentasjon som tilsier at renseresultatene i praksis er dårligere for hytter enn helårsboliger» slår Miljødirektoratet fast i sin konklusjon.     MINIRENSEANLEGG OG VARIERENDE BELASTNING Følgende...

KURS I DRIFT OG TILSYN AV MINIRENSEANLEGG

I et samarbeid mellom Avløp Norge, Vannområdene Morsa, Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma Sør og Driftsassistansen i Østfold (DAØ) arrangeres nå kurs i teoretisk og praktisk innføring av drift og tilsyn av minirenseanlegg. Det første kurset avholdes allerede nå i april i Fredrikstad men vil bli etterfulgt av 2 -3 kurs pr. år i tiden fremover....

INTERN WORKSHOP I SANDEFJORD 15. OG 16. OKTOBER

Avløp Norge avholdt 15. og 16. oktober intern workshop i Sandefjord. Temaene som ble belyst var slamtømming og driftsoppfølging på minirenseanlegg. Flere eksterne foredragsholdere var invitert til å holde foredrag. Nina Alstad Rukke og Anders Surlien fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Regionen omfatter ni kommuner med totalt ca. 10 000 stk. mindre avløpsanlegg,...

Små biologiske renseanlegg kan hvile uten å miste renseevnen

Ny forskning viser at små renseanlegg basert på biologisk rensing har samme høye renseeffekt selv etter at de har stått i tre måneder uten belastning. Både målinger på reelle renseanlegg og kontrollerte laboratorieforsøk støtter dette faktum. En forskningsoppgave utført ved NMBU på Ås* i fjor viser at en bioreaktor i de minste av renseanlegg(minirenseanlegg) gjerne...

Scroll to top