Små biologiske renseanlegg kan hvile uten å miste renseevnen

Ny forskning viser at små renseanlegg basert på biologisk rensing har samme høye renseeffekt selv etter at de har stått i tre måneder uten belastning. Både målinger på reelle renseanlegg og kontrollerte laboratorieforsøk støtter dette faktum. En forskningsoppgave utført ved NMBU på Ås* i fjor viser at en bioreaktor i de minste av renseanlegg(minirenseanlegg) gjerne...

OPPLÆRING AV DRIFTSOPERATØRER FOR MINIRENSEANLEGG

Bilde: Her fra det første møtet med styringsgruppa, avholdt i Spydeberg 4. juni. Det har i lang tid vært et ønske fra myndigheter og bransjen selv om å kunne sertifisere driftsoperatører på minirenseanlegg. I dag stilles det ingen formelle krav til de som skal utføre service på disse anleggene utover den opplæring man får hos...

REVISJON AV GODKJENNINGSDOKUMENTER FOR MINIRENSEANLEGG

REVISJON AV GODKJENNINGSDOKUMENTER FOR MINIRENSEANLEGG MED SINTEF TEKNISK GODKJENNING SINTEF Byggforsk jobber i 2015 med oppdatering av godkjenningsdokumentene for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning. Formålet er at godkjenningsdokumentene skal være tydeligere, mer informative og mer likelydende. Oppdaterte godkjenningsdokumenter vil inneholde mer detaljert og tydeligere informasjon om det enkelte renseanlegget. I forbindelse med pågående revisjon/oppdatering av...

Scroll to top