GODKJENTE MINIRENSEANLEGG

Avløp Norge er en bransjeforening for leverandører av minirenseanlegg i Norge, og har per i dag elleve medlemmer. Kravet for å være medlem er bl. a. at leverandøren skal være firmaregistrert i Norge, og at anlegg som leveres skal være godkjent etter kravene i henhold til den nye europeiske normen og norske standarden NS-EN 12566-3:2005+A1:2009+NA:2009 og krav i kapittel 11 og 12 i den nasjonale forurensingsforskriften.

Etter at SINTEF Byggforsk i 2010 ble oppnevnt som et nasjonalt kontrollorgan for dokumentasjon av små avløpsrenseanlegg i h.h.t. kravene i NS-EN 12566-3:2005+A1:2009 + NA:2009, har samtlige av Avløp Norges medlemmer fått kontrollert og godkjent sine anlegg, og det har blitt utstedt Teknisk Godkjenning (TG).

LINKER TIL GODKJENTE MINIRENSEANLEGG:

Godkj. nr.

TG20379
TG 20426
TG 20402
TG 20106 
TG 20679
TG 20728
TG 20247 
TG 20513
TG 20582
TG 20117 
TG 20111 
TG 20625
TG 20150  
TG 20108 
TG 20118
TG 20583
TG 20439
TG 20144
TG 20425 
TG 20442
PS 1348 

Leverandør
Uponor Infra AB
Wallax as

Kingspan Miljø AS
Kingspan Miljø AS
Premier Tech Water and Environment GmbH
Odin Miljø AS
Wallax as
Odin Miljø AS
Norsk Miljøservice AS
Vestfold Plastindustri AS
Vestfold Plastindustri AS
Biovac Environmental Technology AS
Klaro Renseanlegg Norge AS
Biovac Environmental Technology AS
August Norge AS
Biovac Environmental Technology AS
Northern Environmental and Water Solutions
Uponor Infra AB
Avalon Nordic Oy
BIOROCK S.à.r.l.
Vestfold Plastindustri AS

Gyldig til
01.03.2024
01.11.2025
01.04.2025
01.04.2022
01.06.2024
01.07.2025
01.11.2025
01.04.2022
01.07.2022
01.10.2021
01.10.2021
01.02.2023
01.05.2023
01.02.2023 
01.04.2022 
01.02.2023 
01.12.2025 
01.07.2024 
01.11.2025 
01.09.2023 
01.10.2023 

LEVERANDØRER AV GODKJENTE MINIRENSEANLEGG:

Del dette på