styrets arbeidsprogram 2016


Formålsparagrafen danner rammen for styrets arbeidsprogram.
For kommende periode (2016) vil styret prioritere følgende arbeidsoppgaver:
1. Kurs.
1.1 Sertifiseringskurs for driftsoperatører.

Kurskalender 2016/17
2016 April (pilotkurs) september/oktober(ordinært).
2017 Februar/Mars September/Oktober.
Et pilotkurs vil arrangeres i dagene 26. – 28. april hos FREVAR, Fredrikstad i regi av Driftsassistansen og Vannområdene i Østfold.
1.2 Kursinnlegg/presentasjon på følgende kurser i spredt avløp (Norsk Rørsenter):
- Forvaltning av myndighet(kommuner) – 26.04 + høst.
- Bygging og prosjektering – 28.04 + høst.
2. Prosjektarbeid.
2.1 Deltakelse styringsgruppen « Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse».

Program 2015 – 2018.
2.2 Prosjektgruppe « Minirenseanlegg i fritidsbebyggelse – varierende belastning».
2.3 Ny standard for årsrapportering fra service (Norsk Vann/Avløp Norge).
2.4 Oppfølging « Prosjekt minirenseanlegg» - Nibio/Norsk Vann/Avløp Norge.
2.5 Referansegruppe « Revisjon nasjonalt tillegg – NS-EN 12566-3) – Standard Norge.
2.6 Prosjektgruppe « Tiltak for å øke markedet for minirenseanlegg».

3. Deltakelse eksterne møter/arrangement
- Folkemøter.
- Workshops ( Norsk Vann, Nibio, Miljødirektoratet, andre).
- Driftsassistanse – seminarer (med tema spredt avløp) med presentasjon av Avløp Norge.
- Vannforeningens fagtreff på Ås 2016.
- Konferansen for spredt avløp, Campus Ås, 24. – 25.mai.

4. Interne møter.
- Styremøter/årsmøte.
- Workshop/pilotkurs «Sertifisering av driftsoperatører».

5. Diverse markedskommunikasjon
- Løpende oppgradering av hjemmesiden www.avlopnorge.no.
- Løpende kontakt med fagmiljø.
- Være en aktiv høringsinstans ved nye retningslinjer relatert til minirenseanlegg og spredt avløp.

6. Medlemskommunikasjon.
- Månedlig nyhetsbrev med oppdatering fra styremøter.
- Løpende informasjon om saker som angår Avløp Norge.
- Engasjere medlemmer i prosjektarbeid, referansegrupper, FoU etc.
- Medlemsbesøk.

Årsmøte 7.04.2016