HVORFOR VELGE MINIRENSEANLEGG?

Vi ønsker oss alle et rent og sikkert nærmiljø. Samtidig er innlagt vann, vannklosett, vaskemaskin og oppvaskmaskin en selvfølge i en moderne bolig og i stadig økende grad også på hytter.

fossefall

For å unngå lokal forurensing skal alle boliger og hytter ha et utslipp som tilfredsstiller sentrale og kommunale krav til utslippskvalitet. For bolighus uten mulighet for tilknytning til offentlig kloakknettet, har septiktank (slamavskiller) med etterfølgende sandfilter vært den vanligste løsningen. En slik løsning tilfredsstiller ikke dagens og fremtidens krav til rensing.
På hytter har tørrklosett og begrenset mulighet for bruk av vann vært eneste mulighet.

Et godkjent minirenseanlegg er en miljøvennlig, driftsikker og kostnadseffektiv løsning. Når du skal velge anleggstype, tar du et valg som ikke bare berører deg selv og din familie - du tar også et valg som betyr noe for miljøet rundt deg.  At det er viktig å tenke konsekvenser, og at det faktisk nytter at hver enkelt tar ansvar.

AVLØP NORGE er en interesseorganisasjon for de som leverer renseanlegg til spredt bebyggelse, også kalt minirenseanlegg.
Foreningen har følgende medlemmer:

Del dette på