Instrukser for slamtømming

NB! REJEKTVANN ER IKKE ØNSKELIG I FORBINDELSE MED TØMMING AV MINIRENSEANLEGG!

For ytterligere informasjon bes det om at den enkelte
leverandør kontaktes

  Leverandør/anleggstype

 Tlf.

 E-post

  August Norge
  August AT-9 - AT-20
  August AT-30 - AT150

 69 22 33 22

 post@augustnorge.no

  Biovac
  Biovac FD 5N GUP
  Biovac FD 10N GUP
  Biovac FD 5N PEH
  Biovac FD 5-50 N GRP
  Biovac FD 15-35

 
63 86 64 60

 
kontakt@biovac.no

  Fann
 
Fann minirenseanlegg

46 43 00 76

 postmottakk@fanngroup.com

  Ecobio Norge
  WehoPuts minirenseanlegg
  WehoMini minirenseanlegg

 
69 89 30 90

 
 post@ecobio.no

  Green Rock
  Green Rock minirenseanlegg

 95 98 89 88

 post@greenrock.no

  Klaro
  Klaro minirenseanlegg

 37 15 68 00

 post@klaro.no

  Kingspan Miljø
  Klargester BioDisc
  Kingspan BioSafe

 
22 02 19 20

 

  Odin Miljø
  Odin minirenseanlegg
  Odin Batchpur minirenseanlegg
  Odin AERO minirenseanlegg

 69 36 17 70

 epost@odin-miljo.no

  VPI
  Baga slamavskiller
  VPI minirenseanlegg


 33 43 03 50


 ordre@vpi.no

  Wallax
  Wallax minirenseanlegg

 67 17 75 00

 wallax@wallax.no