Instrukser for slamtømming

NB! REJEKTVANN ER IKKE ØNSKELIG I FORBINDELSE MED TØMMING AV MINIRENSEANLEGG!

For ytterligere informasjon bes det om at den enkelte
leverandør kontaktes

 Leverandør/anleggstype

 Tlf.

 E-post

 August Norge
 August AT-9 - AT-20
 August AT-30 - AT150

 69 22 33 22

 post@augustnorge.no

 Biovac
 Biovac FD 5N GUP
 Biovac FD 10N GUP
 Biovac FD 5N PEH
 Biovac FD 5 - 50 N GRP
 Biovac FD 15-35

 
63 86 64 60

 
kontakt@biovac.no

 Fann
 
Fann minirenseanlegg

 46 43 00 76

 postmottakk@fanngroup.com

 Ecobio Norge
 WehoPuts minirenseanlegg
 WehoMini minirenseanlegg

 
69 89 30 90

 
 post@ecobio.no

 Green Rock
 Green Rock minirenseanlegg

 95 98 89 88

 post@greenrock.no

 Klaro
 Klaro minirenseanlegg

 37 15 68 00

 post@klaro.no

 Kingspan Klargester
 Kingspan Klargester

 
22 02 19 20

 

 Odin Miljø
 Odin minirenseanlegg
 Odin Batchpur minirenseanlegg

 69 36 17 70

 epost@odin-miljo.no

 VPI
 Baga slamavskiller
 VPI minirenseanlegg


 33 43 03 50


 ordre@vpi.no

 Wallax
 Wallax minirenseanlegg

 67 17 75 00

 wallax@wallax.no