Sintef TGfakta Om avløp norge

Avløp Norge er en interesseorganisasjon for leverandører av typegodkjente minirenseanlegg.
Vårt mål er å heve kopetansenivået blant medlemmene og fremme minirenseanlegg som en bærekraftig løsning for å beskytte våre felles drikkevannskilder og sårbare vannområder.


Avløp Norge består i dag av følgende medlemmer:

- AUGUST NORGE AS

- ECO BIO NORGE AS

- FANN MILJØTEKNIKK

- BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

- GREEN ROCK AS

- KINGSPAN MILJØ AS

- KLARO RENSEANLEGG NORGE AS

- NORSK MILJØSERVICE AS

- ODIN MILJØ AS


- VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS

- WALLAX AS

- NORSK MILJØSERVICE AS


- UPONOR AS

Daglig leder/styrets leder: Rune Myklebust, tlf. 901 51 873 - SEND E-POST.