RÅD OG TIPS

Sjekkliste ved anskaffelse av minirenseanlegg:

1. Sjekk med kommunen hvilke krav/lokale tilpasninger som gjelder og om en grunn-undersøkelse er påkrevet.

2. Befaring på eiendommen – eventuelt grunnundersøkelse.

3. Behovsanlyse - hva slags og hvor stort anlegg trenger du?

4. Ta kontakt med leverandør for dimensjonering og pristilbud.

5. Innhente pristilbud for tilleggsarbeider (graving, rørarbeide og elektriker).

6. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - sendes kommunen.

7. Nabovarsel - sjekk med kommunen hvilke regler som gjelder hos deg og hvilke naboer/gjenboere som evt. skal varsles.

8. Tillatelser fra kommunen foreligger.

9. Koordinering av anleggsleverandør, entreprenør, rørlegger og elektriker.

10. Leveranse av anlegg.

11. Installasjon.

Del dette på