Rapporter og dokumentasjon

 Type rapport  Utgitt av Utgitt  Filformat
 Slamproduksjon i minirenseanlegg  Miljødirektoratet Jan. 2017  PDF
 Håndbok - minirenseanlegg teori og praksis  Avløp Norge Okt. 2016 PDF
 Minirenseanleggs egnethet for bruk på hytter:
 Reaktivering av biologisk rensetrinn etter 3 måneders belastningsstopp
 Kristin Skaar Tindlund
 NMBU
Mai 2017 PDF
 Hytteproblematikk og hytter  Arve Heistad, NMBU Nov. 2017 PDF