INSTRUKSER FOR SLAMTØMMING

NB! Rejektvann er ikke ønskelig å sende tilbake i renseanlegg i forbindelse med tømming av minirenseanlegg!

For ytterligere informasjon ta kontakt med den enkelte leverandør.

 Leverandør/anleggstype  Tlf.  E-post
August Norge
August AT 9 - AT 20
August AT 30 - AT 150
 69 22 33 22  post@augustnorge.no
Biovac
Biovac FD 5N GUP
Biovac FD 10N GUP
Biovac FD 5N PEH
Biovac FD 5-50 N GRP
Biovac FD 15-35
63 86 64 60 kontakt@biovac.no
Fann
Fann minirenseanlegg
46 43 00 76  postmottak@fanngroup.com
Green Rock
Green Rock minirenseanlegg
95 98 89 88 post@greenrock.no
Klaro
Klaro minirenseanlegg
37 15 68 00 post@klaro.no
Kingspan Water & Energy
Baga slamavskiller
Baga Easy Minirenseanlegg
Klargester BioDisc
Kingspan BioSafe
33 43 03 50    KWE.salg@kingspan.com
Norsk Miljøservice
Topas Plus (5-20pe)
Topas Plus (30-50pe)
dagtid: 70252535
vakt: 98900170
post@norksms.no
vakt@norskms.no
Odin Miljø
Odin minirenseanlegg
Odin Batchpur minirenseanlegg
Odin AERO minirenseanlegg
69 36 17 70  epost@odin-miljo.no
Uponor Infra
Clean 1
Wehoputs 20-150
64 95 66 33 infrastruktur.no@uponor.com
Wallax
Wallax minirenseanlegg
67 17 75 00 wallax@wallax.no