INSTRUKSER FOR SLAMTØMMING OG PRØVETAKING

NB! Rejektvann er ikke ønskelig å sende tilbake i renseanlegg i forbindelse med tømming av minirenseanlegg!

For ytterligere informasjon ta kontakt med den enkelte leverandør.

Leverandør/anleggstype Slamtømming Prøvetaking E-post Tlf.
August Norge August AT 9 - AT 20
August AT 30 - AT 150
post@augustnorge.no 69 22 33 22
Biovac Biovac FD 5N GUP
Biovac FD 10N GUP
Biovac FD 5N PEH
Biovac Dynamic 5-50
Biovac FD 15-35
Biovac Standard 1
Provetakingsinstruks kontakt@biovac.no 63 86 64 60
Ecobio Solido Smart
Solido Smart +P
Weho Mini
Weho Puds
Clean
post@ecobio.no Kontakt
69893090
Vakt
16.30-07:00
95437791
Fann Fann minirenseanlegg postmottak@fanngroup.com 46 43 00 76
Green Rock Green Rock minirenseanlegg post@greenrock.no 95 98 89 88
Klaro Votec Minirenseanlegg
Klaro minirenseanlegg
Votec Minirenseanlegg post@klaro.no 37 15 68 00
Kingspan Baga slamavskiller
Baga Easy Minirenseanlegg
Klargester BioDisc
Kingspan BioSafe
KWE.salg@kingspan.com 33 43 03 50
Norsk Miljøservice Topas Plus (5-20pe)
Topas Plus (30-50pe)
post@norksms.no
vakt@norskms.no
dagtid: 70252535
vakt: 98900170
Odin Miljø Odin minirenseanlegg
Odin Batchpur minirenseanlegg
Odin AERO minirenseanlegg
epost@odin-miljo.no 69 36 17 70
Uponor Infra
Clean I
Clean II
Wehoputs 20-150
Clean I
Clean II

 

infrastruktur.no@uponor.com 64 95 66 33
Wallax Slamtømmeinstruks
Slamtømmeinstruks Engelsk
Prøvetakingspunkter wallax@wallax.no 67 17 75 00

Del dette på