INSTRUKSER FOR SLAMTØMMING

NB! Rejektvann er ikke ønskelig å sende tilbake i renseanlegg i forbindelse med tømming av minirenseanlegg!

For ytterligere informasjon bes det om at den enkelte
leverandør kontaktes

  Leverandør/anleggstype  Tlf.  E-post
August Norge
August AT 9 - AT 20
August AT 30 - AT 150
 69 22 33 22  post@augustnorge.no
Biovac
Biovac FD 5N GUP
Biovac FD 10N GUP
Biovac FD 5N PEH
Biovac FD 5-50 N GRP
Biovac FD 15-35

63 86 64 60
kontakt@biovac.no
Fann
Fann minirenseanlegg
46 43 00 76  postmottakk@fanngroup.com
Uponor Infra AS
Clean 1
Wehoputs 20-150
64 95 66 33 infrastruktur.no@uponor.com
Green Rock
Green Rock minirenseanlegg
 95 98 89 88  post@greenrock.no
Klaro
Klaro minirenseanlegg
 37 15 68 00  post@klaro.no
Kingspan Miljø
Klargester BioDisc
Kingspan BioSafe
22 02 19 20
Odin Miljø
Odin minirenseanlegg
Odin Batchpur minirenseanlegg
Odin AERO minirenseanlegg
 69 36 17 70  epost@odin-miljo.no
VPI
Baga slamavskiller
Baga Easy Minirenseanlegg
33 43 03 50 ordre@vpi.no
Wallax
Wallax minirenseanlegg
 67 17 75 00  wallax@wallax.no